Michal Buk

radiolog,

příležitostný vývojář,

osoba